Pamiatky UNESCO na Slovensku

Lokality Svetového dedičstva na Slovensku

Banská Štiavnica – mesto a technické pamiatky okolia

 Bardejov – historické centrum mesta

 Levoča – historické stredoveké centrum mesta a diela Majstra Pavla z Levoče.

 Jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu (12 jaskýň a priepastí, z nich    sprístupnené: Domica, Gombasecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa), tiež Ochtinská aragonitová jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa
Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia (Spišská Kapitula, Spišské Podhradie,kostol sv. Ducha v Žehre)

Vlkolínec– pamiatková rezervácia ľudovej architektúry

Bukové pralesy Karpát: Havešová, Stužica a Rožok v Národnom parku Poloniny a Vihorlat v Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat

Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka:
1. Hervartov – rímskokatolícky kostol svätého Františka z Assisi
2. Tvrdošín   – rímskokatolícky kostol Všetkých svätých
3. Kežmarok –evanjelický artikulárny kostol Najsvätejšej Trojice
4. Leštiny     – evanjelický drevený artikulárny kostol
5. Hronsek  – evanjelický drevený artikulárny kostol
6. Hronsek  – zvonica dreveného artikulárneho kostola
7. Bodružal  – gréckokatolícky chrám svätého Mikuláša
8. Ladomirová  –gréckokatolícky chrám svätého Michala Archanjela
9. Ruská Bystrá  –gréckokatolícky chrám Prenesenia ostatkov svätého    Mikuláša

Nehmotné kultúrne dedičstvo :

1. Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba,

2. Terchovská muzika,

3. Gajdošská kultúra,

4. Bábkarstvo