Hromnice (2.2.)

Na Nový rok to bolo o slepačí krok, na Tri krále o skok dále a na Hromnice je svetla už o hodinu viac. Čo je to vlastne za sviatok, Hromnice ? V tento sviatok sa oslavuje prinesenie Ježiša do chrámu na 40. deň po jeho narodení.V tento deň sa v chrámoch zvyknú posväcovať sviečky, ktoré sa nazývajú hromničky. Začiatok …
Čítať ďalej Hromnice (2.2.)

Vianoce

Vianoce  Sú najkrajšie sviatky v roku. Prejavujú sa v nich dávne oslavy zimného slnovratu i náboženské sviatky narodenia Ježiša Krista. Tento sviatok narodenia Božieho syna sa postupne dostával do Slovenskej zeme a medzi jeho ľud ktorý sa začal zlučovať so starými tradíciami. Na Štedrý deň 24. decembra sa až do večera udržiaval pôst a čarovaním …
Čítať ďalej Vianoce

Lucia 13.12.

Na Luciu 13. 12. Od Lucie do Vianoc je to presne 12 dní. Svetlá a žiariaca – tak by sme mohli preložiť význam mena Lucia. Je odvodené z latinského lux, čo znamená svetlo. Lucia z talianskych Syrakúz sa narodila v 3. storočí do bohatej rodiny, kde od rodičov dostala kresťanskú výchovu. Už ako mladé dievča zasvätila svoj život …
Čítať ďalej Lucia 13.12.

KATARÍNA 25.11.

  Svätá Katarína Alexandrijská sa narodila pravdepodobne okolo roku 289 v Alexandrii. Narodila sa v šľachtickej rodine a svoj život zasvätila kresťanstvu. V Alexandrii v tých časoch bol cisárom Maxentius. Maxentius dal upáliť 50 ľudí a k ním sa pridala aj Katarína, pretože odmietla kráľovský sobáš. Podmienkou sobáša bolo, že sa vzdá svojej viery, ona …
Čítať ďalej KATARÍNA 25.11.

Zvyky a tradície na Martina (11.11.)

Svätý Martin Tourský najčastejšie býva zobrazený na koni s polovicou plášťa a so žobrákom. (Môžno je vám známa socha z Dómu sv. Martina v Bratislave). Je patrónom jazdcov, vinárov, husí, vojakov a koňov. Svätý Martin Tourský bol syn pohanského rímskeho dôstojníka a narodil sa v roku 316 v Szombathely (v Maďarsku). Vo svojich 15 rokoch bol …
Čítať ďalej Zvyky a tradície na Martina (11.11.)

Zvyky na Ondreja a Andreja (30.11.)

Zvyk na Slovensku (30.11.) Zvyky na Ondreja a Andreja (30.11.) Tento deň patrí na Slovenku okrem Štedrého večera k najdôležitejším vešteckým dňom roka. Veštenie na Vianoce alebo na Ondreja a Andreja má niečo spoločné a to, že dievčatá sa snažili zistiť podrobnosti o ich vydaji (kde, kedy ako a s kým sa bude konať svadba).Je …
Čítať ďalej Zvyky na Ondreja a Andreja (30.11.)