Príprava Mája

Veľké obecné Máje stavali na dedinách rôzne dlhú dobu, najčastejšie mesiac. V súčasnosti má každá obec svoje vlastné tradície pri stavaní Mája a častokrát sa stavanie Mája spája so sprievodom a tanečnou zábavou. Máj je symbolom mladosti a lásky. Stavia sa z kmeňa olúpaného ihličnatého stromu, zbaveného spodných vetvičiek. Zelený vrch stromu sa ozdobuje stužkami, mašľami a pre zaujímavosť …
Čítať ďalej Príprava Mája

Sviatok Všetkých Svätých

Sviatok Všetkých Svätých, je sviatok veľmi starý, počiatky siahajú až prvého kresťanstva.  Počas Rímskej Ríše bol Panteón (najväčší chrám v Ríme) zasvätení známym i neznámym božstvám v prakresťanskom období a po prijatí kresťanstva a jeho formácii sa tento chrám dostal do rúk kresťanom. Kresťania ho prevzali a zasvätili ho všetkým Svätým. Myslelo sa v tomto období …
Čítať ďalej Sviatok Všetkých Svätých

Veľká Noc

Pre kresťanov sú sviatky Veľkej noci jedny z najvýznamnejších. Sú to aj sviatky jary. Už v dávnych časoch ľudia vítali jar a oslavovali nový život, silu prírody.  Veľkonočné sviatky sú pohyblivé t.j. každý rok vychádzajú na iný dátum. Vrcholom Veľkej noci pre kresťanov je Veľkonočná nedeľa, ktorá je prvou nedeľou po prvom jarnom splne. Veľká …
Čítať ďalej Veľká Noc

Mikuláš 6.12.

Viete kto bol Svätý Mikuláš ?  Máte už vyčistené svoje topánky?  Každý rok prichádza deti potešiť Svätý Mikuláš a to 6.12. Presnejšia v noci z 5.12. na 6.12.  Mikuláš sa narodil medzi rokmi 270 a 286 pravdepodobne v meste Patara v Malej Ázii (dnešné Turecko). V 19 rokoch bol vysvätený za kňaza a po návrate z …
Čítať ďalej Mikuláš 6.12.

Barbora 4.12.

Barbory si odrezali v tento deň čerešňové vetvičky.Vetvičky dali do nádoby s vodou, aby im na Štedrý deň rozkvitli. Dievčatá dali každej vetvičke meno niektorého chlapca a verili, že si vezmú toho, pri mene ktorého ako prvá vetev rozkvitne. Inokedy sa počítalo, koľký deň po Barbore vetvička rozkvitne, aby sa určil najšťastnejší mesiac budúceho roku. …
Čítať ďalej Barbora 4.12.

Štedrý deň (24.12.)

1. Šupiny z kapra – vložili sa pod obrus na štedrovečernom stole a mali zabezpečiť, aby sa peniaze v rodine počas budúceho roka rozmnožili a pribudlo ich. Mnoho ľudí si šupinu následne dáva aj do peňaženky.  2. Cesnak – symbol zdravia a jeden z najúčinnejších prírodných liekov mal zabezpečovať pevné zdravie celej rodiny počas nasledujúceho …
Čítať ďalej Štedrý deň (24.12.)

21.12. – 22.12. Kračún (zimný slnovrat)

Kračúň, čiže Vianoce sú starým sviatkom prírodných náboženstiev. Je to oslava slnovratu, odkedy sa začínajú dni predlžovať. Aj názov Vianoce hovorí o tom, že v tomto období je viac noci. Je až neuveriteľné, že napriek snahe kresťanov nahradiť význam Vianoc inou udalosťou, sme si my Slovania uchovali pôvodný názov. Ak by sme im nechali zmeniť …
Čítať ďalej 21.12. – 22.12. Kračún (zimný slnovrat)

Vynášanie Moreny

K význačným zvykom jarného obdobia patrilo vynášanie Moreny (slamenej bábky) oblečenej v ženskom odeve. Morena bola symbolom zimy a smrti a jej spálenie malo odstrániť všetko zlo a choroby. Naši predkovia oslavovali koniec zimy a príchod jari s pochodom po dedine spoločne s vynášaním Moreny z chotára. Postava symbolizujúca zimu a smrť má svoj pôvod …
Čítať ďalej Vynášanie Moreny

Popolcová streda

Po fašiangoch nasledovala popolcová streda, ktorou začínal 40- dňoví pôst. Názov dňa “Popolcová streda” pochádza zo zvyku páliť palmy, u nás bahniatka z Kvetnej nedele minulého roka. Takto získaný popol sa potom používa pri bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy sú veriaci poznačení popolom na čelo. Tento symbol sa vzťahuje na blízkovýchodnú tradíciu našich predkov, čiže sypania …
Čítať ďalej Popolcová streda

Svätý Blažej

Dnes oslavuje meniny Blažej. Svätý Blažej sa narodil v Turecku v meste Sivas. Povesť rozpráva, že jedna vdova s plačom priniesla k Blažejovi svoje dieťa, ktorému zostala trčať v hrdle rybia kosť, a prosila ho o pomoc. Blažej sa vrúcne pomodlil, požehnal dieťa a chlapec sa uzdravil. Po jeho smrti sa tiež diali zázraky uzdravenia. …
Čítať ďalej Svätý Blažej